BC Couperus - Nieuwsbrief
  • Foto principenotag-s_20190129
    Foto principenota gemeente Amsterdam 2019
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen

De Stadgenoot nieuwsbrief valt 20 juli 2022 bij de bewoners in de bus.

Helaas voelt Stadgenoot nog steeds de urgentie niet om de bewonerscommissie even te vermelden in het lijstje waar informatie verkregen kan worden.
Wij hebben Stadgenoot hier meermaals op gewezen maar helaas blijft de vraag niet hangen of men ziet de noodzaak niet. De website van de gemeente Amsterdam is wel vermeld.

En dat is jammer, want buurtvernieuwing gaat samen met bewoners, niet over bewoners.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail