BC Couperus - De bewonerscommissie
 • Foto principenotag-s_20190129
  Foto principenota gemeente Amsterdam 2019
 • Foto R. Weijers-van Dalen
  Foto R. Weijers-van Dalen
 • Foto R. Weijers-van Dalen
  Foto R. Weijers-van Dalen

De bewonerscommissie is opnieuw opgestart toen Stadgenoot aangaf plannen te willen maken voor buurtvernieuwing.
Eerder was de commissie "in ruste".
Door het opnieuw starten van de bewonerscommissie kan er gezorgd worden dat de huurders van Stadgenoot maximaal kunnen profiteren van hun rechten.

Er worden door een bewonerscommissie niet zomaar afspraken gemaakt over de vernieuwingsplannen.
Onze taak staat wettelijk vast. Wij nemen dit heel serieus en brengen ALLE meningen even sterk naar voren.

De bewonerscommissie bestaat op dit moment uit 6 leden

 • Andries van Vonno (voorzitter)
 • Marjolein Wijtboer
 • Carla Verdugo van Doorn
 • Sandra Dreeijers
 • Ronald Weijers - van Dalen (tevens webmaster)
 • Ron Delsman

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van de bewonerscommissie meldt u dan aan.
Wij zoeken nog bewoners met een Jongerencontract of een Vijfjarencontract.

U dient wel beschikbaar te zijn voor een langere periode. En bereid zijn de vergaderingen bij te wonen.
En uiteraard bent u bereid zich in te zetten voor ALLE bewoners. Ook voor degenen die niet uw mening delen.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail