BC Couperus - Uitslag bewonersraadpleging
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

Beste bewoner van de Couperusbuurt,

Afgelopen winter hebben wij, de bewonerscommissie Couperusbuurt, een bewonersraadpleging gehouden over het concept sociaal plan van Stadgenoot voor de vernieuwing van de buurt. Dit onderzoek hebben we gehouden om te peilen wat de bewoners van de Couperusbuurt van deze plannen vinden. Op basis hiervan hebben we een advies over de plannen gegeven aan Stadgenoot.

Uit de bewonersraadpleging blijkt dat de plannen door een aanzienlijk deel (63%) van de bewoners op goedkeuring kan rekenen. De woningen zijn niet in goede staat en de noodzaak tot een aanpak wordt door velen onderschreven. Dat men vervolgens kan kiezen voor een gerenoveerde woning, nieuwbouwwoning of verhuizen met sv-urgentie wordt erg gewaardeerd. Ook de buurt zelf wordt gewaardeerd, want velen denken eraan in de buurt te blijven wonen. Heikel punt is wel de leefbaarheid: die moet verbeteren, want anders zoekt een deel van de bewoners liever haar heil ergens anders.

Tegelijkertijd zit er voor een groep bewoners een klein aantal zwaarwegende pijnpunten in het plan. Vooral het niet kunnen terugkeren naar de eigen woning, maar ook de hoge nieuwe huurprijzen, valt een aanzienlijke groep bewoners zwaar. Dit zijn allemaal gevolgen van het ontbinden van de huurcontracten. De bewonerscommissie vindt dan ook dat Stadgenoot de bewoners op dit punt tegemoet moeten komen. Ook wordt er door veel bewoners tegen een verhuizing opzich, maar helemaal een dubbele verhuizing, opgekeken. Verder is er een groep bewoners die de plannen niet snapt, niet concreet genoeg vindt, of er teveel in vindt missen. Dat er nog het e.e.a. in mist is logisch gezien het feit dat het sociaal plan nog uitgewerkt moet worden per fase of complex en op een aantal deelonderwerpen. Wel vragen we extra aandacht voor de communicatie richting bewoners, zeker bij de huisbezoeken, want daar kunnen een hoop vraagtekens en onduidelijkheden weggehaald worden.

Puntsgewijs willen we met Stadgenoot nog in gesprek over het volgende:
- Meer en duidelijkere communicatie: vooral bij de huisbezoeken goed de tijd nemen voor bewoners. Bewoners de mogelijkheid geven zich voorbereiden op de huisbezoeken. De bewonerscommissie wil de mogelijkheid hebben om bewoners tips en suggesties te geven voorafgaand aan de huisbezoeken.
- Er moet een goede regeling komen voor bewoners wiens inkomen te hoog is voor een SV-urgentie.
- Er moet meer duidelijkheid komen over hulp bij verhuizen en het vinden van een woning in de buurt, met name voor oudere en kwetsbare bewoners. De bewonerscommissie ziet graag dat woningen in een seniorencomplex en/of woningen in de buurt aan deze groep wordt aangeboden alvorens ze regulier worden verhuurd.
- Meer investeren in leefbaarheid en beheer. De huidige inspanning blijken simpelweg niet genoeg. Veel bewoners dragen de buurt een warm hart toe en een groot deel van hen is geneigd terug te keren na de aanpak als de leefbaarheid verbetert.
- Bewonerscommissie en Stadgenoot moeten in gesprek over het niet kunnen terugkeren naar de huidige woning en de hoge huurprijzen, die beide het gevolg zijn van het ontbinden van het huurcontract. De huidige regelingen zijn onvoldoende. Pas als op dit punt verbeteringen plaatsvinden kan de bewonerscommissie volledig achter het plan staan.
- De bewonerscommissie wil betrokken worden bij de regie van de toekomstige participatie.

Het complete advies van de bewonerscommissie aan Stadgenoot vindt u in het menu Bestanden

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail