BC Couperus - Tweede meedenkbijeenkomst 29 juni 2022
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

29 juni 2022 was de tweede meedenkbijeenkomst.
Hier waren slechts 24 personen bij aanwezig (bij de eerste bijeenkomst 37). Wellicht is duidelijk geworden dat er niet kan worden geparticipeerd over de plannen zelf, maar uitsluitend over de kleurtjes, het groen en de voorzieningen.

Het verslag daarvan is te vinden op de website van Stadgenoot.  stadgenoot -> participatie-Couperusbuurt

Hij is ons onduidelijk waarom Stadgenoot het een "meedenkbijeenkomst" noemt en met de link verwijst naar "participatie". Dit zijn twee verschillende onderwerpen.

Volgende (laatste) bijeenkomst is zaterdagmiddag 17 september. Zodra de tijd bekend is staat dit in de agenda op deze site.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail