BC Couperus - Vernieuwingsplan gepresenteerd
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

3 maart 2023

Stadgenoot heeft een vernieuwingsplan gepresenteerd.
Hierin staat wat Stadgenoot en de gemeente Amsterdam van plan zijn in de Couperusbuurt.

Het vernieuwingsplan staat ter download onder het menu Bestanden -> Buurtvernieuwing -> Couperus vernieuwingskrant 03/23

Ook hoort hier een uitlegfilmpje bij.

Hier is het uitlegfilmpje van Stadgenoot.
©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail