BC Couperus - Buurttoets Stadgenoot
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

De afgelopen maand hebben de bewoners via de buurttoets aan Stadgenoot kunnen laten weten wat zij van de plannen voor de Couperusbuurt vinden. Stadgenoot heeft ons laten weten dat de buurttoets later van start is gegaan dan gepland. Tot eind april kon de buurttoets ingevuld worden. Dit betekent dat de resultaten van de buurttoets ook wat later dan oorspronkelijk gedacht bekend zullen worden. De resultaten zullen eind mei aan de bewonerscommissie gepresenteerd worden. Op basis van de resultaten zal de bewonerscommissie een advies over de plannen uitbrengen aan Stadgenoot.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail