BC Couperus - Buurttoets Stadgenoot Afronding
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

Buurttoets afgerond: 300 bewoners hebben gereageerd

De vragenlijst over het concept vernieuwingsplan (de buurttoets) is eind maart verspreid onder ruim 1.200 huishoudens in de Couperusbuurt.
Dat zijn niet alleen de huurders van de 700 woningen die in het plan gesloopt of gerenoveerd worden maar dus ook de andere bewoners uit de buurt.

304 bewoners hebben deze vragenlijst ingevuld. Met dit aantal deelnemers zijn de resultaten statistisch gezien representatief.
Het is goed dat er zoveel reacties zijn binnengekomen. Stadgenoot en de gemeente bespreken nu de resultaten, met elkaar en met de bewonerscommissie.

In juli ontvangt u weer een nieuwsbrief in de brievenbus met een samenvatting van de resultaten.

Het hele rapport is dan ook terug te lezen op:

Gemeente Amsterdam
Stadgenoot

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail