BC Couperus - Aanpak buurtproblemen

Om de problemen in de buurt aan te pakken zijn er een aantal stappen gezet.
Dit komt voort uit het doorlopende Leefbaarheidsoverleg.

Het Leefbaarheidsoverleg bestaat uit oa. de wijkagent, Stadgenoot, Bewonerscommissie Couperus, de gebiedsmakelaar van gemeente Amsterdam, Handhaving, Eigenwijks, Stichting Woon! en een aantal bewoners.
Zij komen op gezette momenten bij elkaar en bepreken de stand van zaken en maken plannen voor de aanpak hiervan.

Dit kunnen zij niet alleen. Hiervoor zijn ook meldingen nodig van de bewoners. Geen meldingen betekent ook geen actie!
Uw meldingen kunt u kwijt bij 14020. Indien uw melding niet naar behoren wordt opgelost dan horen de wijkagent, Stadgenoot, Bewonerscommisie Couperus (wij) dit graag. Vermeld wel even het meldingsnummer en de datum van de klacht.

  • En ook u kunt deelnemen aan het leefbaarheidsoverleg
  • Het streven is om minimaal één bewoner per hofje in het overleg te hebben
  • Vanaf 1 september worden op de dinsdagen actiemomenten ingepland. Boa’s, gebiedsbeheer, de werkbrigade gaan tussen 13.00-15.00 uur samen de buurt in om te controleren en op te pakken
  • Stadgenoot gaat studenten van VoorUit in de buurt huisvesten. Per blok een student. Deze studenten gaan zich wekelijks voor een paar uur inzetten voor de buurt
©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail