BC Couperus - Project VoorUit stopt

In een poging de samenhang in de buurt te vergroten, heeft Stadgenoot eind 2020 een aantal studenten van project VoorUit in de buurt gehuisvest. Het idee was dat deze studenten zich wekelijks een paar uur zouden inzetten voor de buurt.
Hoewel dit in andere buurten tot een leuk resultaat heeft mogen leiden, heeft dit de Couperusbuurt zeer weinig gebracht.
Dit project is dan ook per eind 2023 stopgezet.
Wij wensen deze VoorUit-ers veel succes met hun uitdagende studiereis waar een nieuwe verwachting hopelijk een nieuw resultaat zal opleveren.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail