BC Couperus - De buurt

Om de problemen in de buurt aan te pakken zijn er een aantal stappen gezet.
Dit komt voort uit het doorlopende Leefbaarheidsoverleg.

Het Leefbaarheidsoverleg bestaat uit oa. de wijkagent, Stadgenoot, Bewonerscommissie Couperus, de gebiedsmakelaar van gemeente Amsterdam, Handhaving, Eigenwijks, Stichting Woon! en een aantal bewoners.
Zij komen op gezette momenten bij elkaar en bepreken de stand van zaken en maken plannen voor de aanpak hiervan.

Dit kunnen zij niet alleen. Hiervoor zijn ook meldingen nodig van de bewoners. Geen meldingen betekent ook geen actie!
Uw meldingen kunt u kwijt bij 14020. Indien uw melding niet naar behoren wordt opgelost dan horen de wijkagent, Stadgenoot, Bewonerscommisie Couperus (wij) dit graag. Vermeld wel even het meldingsnummer en de datum van de klacht.

  • En ook u kunt deelnemen aan het leefbaarheidsoverleg
  • Het streven is om minimaal één bewoner per hofje in het overleg te hebben
  • Vanaf 1 september worden op de dinsdagen actiemomenten ingepland. Boa’s, gebiedsbeheer, de werkbrigade gaan tussen 13.00-15.00 uur samen de buurt in om te controleren en op te pakken
  • Stadgenoot gaat studenten van VoorUit in de buurt huisvesten. Per blok een student. Deze studenten gaan zich wekelijks voor een paar uur inzetten voor de buurt

Zèlfs in de Couperusbuurt zijn er verbeteringen mogelijk.
Op dit moment lopen er projecten om deze problemen terug te dringen.

Hierbij kunt u denken aan Handhaving, politie, gemeente, woningbouwvereniging, bewonerscommissie en wijkbewoners.

Even alles op een rij gezet.

De Couperusbuurt is het gebied omsloten door de Burgemeester Röellstraat - de Frans Bastiaansestraat - Burgemeester Van Tienhovengracht en de Burgemeester Van de Pollstraat.

 

Heeft u iets te vertellen over de buurt? Dat kan!

Stuur ons uw verhaal, het liefst met een of een aantal foto's. En als het geschikt is voor de website kunnen wij dit plaatsen.

U kunt het inzenden via het contactformulier, langs brengen of op laten halen.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail