BC Couperus - de Bewonerscommissie
  • Foto principenotag-s_20190129
    Foto principenota gemeente Amsterdam 2019
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen

Rechten bewonerscommissie en huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties.

Stadgenoot heeft deze week een nieuwsbrief over de Couperusbuurt bij de bewoners bezorgd.
Deze kunt u vinden in het menu Bestanden Stadgenoot.

De bewonerscommissie is opnieuw opgestart toen Stadgenoot aangaf plannen te willen maken voor buurtvernieuwing.
Eerder was de commissie "in ruste".
Door het opnieuw starten van de bewonerscommissie kan er gezorgd worden dat de huurders van Stadgenoot maximaal kunnen profiteren van hun rechten.

Er worden door een bewonerscommissie niet zomaar afspraken gemaakt over de vernieuwingsplannen.
Onze taak staat wettelijk vast. Wij nemen dit heel serieus en brengen ALLE meningen even sterk naar voren.

©2020-2024 R. Weijers-van Dalen | Webmail