BC Couperus - De buurt

Er is een Couperus BuurtApp geopend bij WhatsApp.

De WhatsApp groep is voor en door alle bewoners van de Couperusbuurt.
Iedereen kan daar zijn ei kwijt.
Of het nou gaat om het vragen van burenhulp, via een oplettende buur die een inbreker ziet of een oproep als er iets gezelligs in de buurt te doen is tot een gezellige buren-chat.
Er zijn verschillende topics. En indien gewenst kunnen er nieuwe topics bijkomen.

U bepaald zelf welke onderwerpen u wilt volgen of verlaten.
U kunt uw teleoonnummerweergave blokkeren in de privacy instellingen binnen WhatsApp.

Let op. WhatsApp op de PC/laptop (WhatsApp Desktop) kan niet werken met subgroepen.
Daardoor is dat programma niet te gebruiken. Op de mobiel werkt alles prima.

Ga met je mobiel naar deze link: https://chat.whatsapp.com/LbFtyHEeNFyDFVLB79JjW0
Of scan deze QR code

QR

In een poging de samenhang in de buurt te vergroten, heeft Stadgenoot eind 2020 een aantal studenten van project VoorUit in de buurt gehuisvest. Het idee was dat deze studenten zich wekelijks een paar uur zouden inzetten voor de buurt.
Hoewel dit in andere buurten tot een leuk resultaat heeft mogen leiden, heeft dit de Couperusbuurt zeer weinig gebracht.
Dit project is dan ook per eind 2023 stopgezet.
Wij wensen deze VoorUit-ers veel succes met hun uitdagende studiereis waar een nieuwe verwachting hopelijk een nieuw resultaat zal opleveren.

Om de problemen in de buurt aan te pakken zijn er een aantal stappen gezet.
Dit komt voort uit het doorlopende Leefbaarheidsoverleg.

Het Leefbaarheidsoverleg bestaat uit oa. de wijkagent, Stadgenoot, Bewonerscommissie Couperus, de gebiedsmakelaar van gemeente Amsterdam, Handhaving, Eigenwijks, Stichting Woon! en een aantal bewoners.
Zij komen op gezette momenten bij elkaar en bepreken de stand van zaken en maken plannen voor de aanpak hiervan.

Dit kunnen zij niet alleen. Hiervoor zijn ook meldingen nodig van de bewoners. Geen meldingen betekent ook geen actie!
Uw meldingen kunt u kwijt bij 14020. Indien uw melding niet naar behoren wordt opgelost dan horen de wijkagent, Stadgenoot, Bewonerscommisie Couperus (wij) dit graag. Vermeld wel even het meldingsnummer en de datum van de klacht.

  • En ook u kunt deelnemen aan het leefbaarheidsoverleg
  • Het streven is om minimaal één bewoner per hofje in het overleg te hebben
  • Vanaf 1 september worden op de dinsdagen actiemomenten ingepland. Boa’s, gebiedsbeheer, de werkbrigade gaan tussen 13.00-15.00 uur samen de buurt in om te controleren en op te pakken
  • Stadgenoot gaat studenten van VoorUit in de buurt huisvesten. Per blok een student. Deze studenten gaan zich wekelijks voor een paar uur inzetten voor de buurt

Zèlfs in de Couperusbuurt zijn er verbeteringen mogelijk.
Op dit moment lopen er projecten om deze problemen terug te dringen.

Hierbij kunt u denken aan Handhaving, politie, gemeente, woningbouwvereniging, bewonerscommissie en wijkbewoners.

Even alles op een rij gezet.

De Couperusbuurt is het gebied omsloten door de Burgemeester Röellstraat - de Frans Bastiaansestraat - Burgemeester Van Tienhovengracht en de Burgemeester Van de Pollstraat.

 

©2020-2024 R. Weijers-van Dalen | Webmail