BC Couperus - Eerste nieuwsbrief Stadgenoot Couperusbuurt
  • Foto principenotag-s_20190129
    Foto principenota gemeente Amsterdam 2019
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen

Stadgenoot heeft deze week een nieuwsbrief over de Couperusbuurt bij de bewoners bezorgd.
Deze kunt u vinden in het menu Bestanden Stadgenoot.

Hierin ziet u staan dat wij als bewonerscommissie bezig zijn met een Sociaal Plan en de leefbaarheid in de buurt.
De plannen voor de buurtvernieuwing zijn nog in de beginfase. Via deze website en in een later stadium door middel van direct contact met u als bewoner, houden wij u op de hoogte van de stand van zaken en vragen wij uw mening en wensen over de plannen.
Het meeste hierover vindt u terug onder het menu Buurtvernieuwing.

De leefbaarheid van de buurt is een actief project. Het is belangrijk dat dit op orde komt en blijft.
Daar heeft iedereen belang bij. Dus heeft u een idee of een mening en wilt u die delen? Neem dan even contact met ons op.
Wij zullen dit aangeven in het project.

©2020-2024 R. Weijers-van Dalen | Webmail