BC Couperus - Inloopvoorlichting uitzicht op nieuwe flat
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

Voor de bewoners van de omgeving Willem Paaphof en het Nico van Suchtelenhof is een inloop voorlichtingsbijeenkomst.
Er is een flat in het directe uitzicht gepland en daar wordt uitleg over gegeven.

Even plakken en knippen van de uitnodiging.

Aan de bewoners van

Burgemeester van de Pollstraat 469-557
Louis Couperusstraat 5-43
Nico van Suchtelenhof 1-12
Herman Robbersstraat 1-12

 

Betreft: vernieuwingsplan Couperusbuurt

LS,

Stadgenoot en de gemeente organiseren een inloopbijeenkomst voor de bewoners van de woningen rondom het grasveld aan de Willem Paaphof en het Nico van Suchtelenhof. Deze bijeenkomst is aanvullend op de eerdere bijenkomsten (in mei en juni) over de vernieuwing van de Couperusbuurt. De vernieuwing van de Couperusbuurt gaat niet over uw woning maar wel over de omgeving er van. In het concept vernieuwingsplan staat dat er ruimte is om een nieuw woongebouw te bouwen in uw directe omgeving. Daarom organiseren we speciaal voor u een aparte inloopbijeenkomst op dinsdag 8 november. In deze brief leest u er meer over.

Vernieuwingsplan Couperusbuurt

Veel woningen in de Couperusbuurt zijn verouderd en relatief klein. De buurt kan ook veiliger, schoner en groener. Met meer ruimte voor spelen en ontmoeten. Ook is er een enorm tekort aan woningen in Amsterdam. Daarom maken Stadgenoot en de gemeente Amsterdam een plan. Voor betere en nieuwe woningen. Voor een fijne buurt, waar iedereen met plezier kan wonen. In het plan staat dat we van plan zijn om een deel van de duplexwoningen (dat is de laagbouw met twee woningen boven elkaar) te renoveren en om een deel te slopen. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwbouw. De nieuwbouw komt dan aan de kant van de Burgemeester Röellstraat, en ziet er heel anders uit dan de woningen die er nu staan. Als de vernieuwing klaar is heeft de buurt bijna twee keer zoveel woningen als nu. 

Verdichten

In het concept-vernieuwingsplan staat ook dat we op een aantal plekken woningen willen bouwen op plekken waar nu geen woningen staan. Eén van die plekken is het grasveld bij de Roellstraart aan de Willem Paaphof en op het grasveld aan de Nico van Suchtelenhof).Dat is dus dicht bij uw woning. We vertellen u graag meer over deze plannen en hoe u hierop kunt reageren tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 8 november

Inloopbijeenkomst

Wanneer:         dinsdag 8 november 2022
Tijd:                 17.30 - 19.00 uur
Waar:               Buurthuiskamer de Cactus, Louis Couperusstraat 13

Het gaat om een inloopbijeenkomst. Er zijn geen presentaties en u hoeft dus niet precies om 17.30 uur aanwezig te zijn. 

Bijeenkomst voor de hele buurt

In december is er naar verwachting een inloopbijeenkomst voor de hele buurt. Ook daar bent u van harte welkom. U ontvangt daarvoor een aparte uitnodiging.

Met vriendelijke groet

Sjacco van Klinken                               Kees Vissers
Ontwikkelmanager Stadgenoot             Projectmanager gemeente Amsterdam

 

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail