BC Couperus - Huurverhoging en loden leidingen
  • Foto principenotag-s_20190129
    Foto principenota gemeente Amsterdam 2019
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen

Dit artikel is overgenomen van de website van Huurgenoot en wilden wij u niet onthouden.

Er komen vragen binnen bij Huurgenoot en bij WOON over mensen die hebben gezien dat in hun woningen nog waterleidingen van lood in gebruik zijn.

Zij hebben wel een melding gedaan bij Stadgenoot, maar metingen zijn tijdens de lockdown door Stadgenoot niet uitgevoerd. Loden waterleidingen tellen bij de huurcommissie als een gebrek waardoor de huurverhoging wordt gestopt. Daarvoor moet worden aangetoond dat het loodgehalte in het drinkwater te hoog is volgens de normen van het RIVM

Stadgenoot geeft huurders waarbij volgens de meting van Stadgenoot het loodgehalte in het drinkwater te hoog is, een korting op de huur van 20%. Als Stadgenoot niet zelf een meting heeft laten doen maar de huurders hebben wel geconstateerd dat de waterleidingen van lood zijn, dan krijgen de huurders die huurverlaging niet.

Die huurders kunnen zich melden bij een kantoor van WOON en samen met WOON een procedure aangaan om de huurverhoging in elk geval te stoppen. Dat vergt ook een meting van het drinkwater, maar die wordt in elk geval wel zo snel mogelijk uitgevoerd. Deze procedures kosten echter wel tijd.

Gelukkig is Stadgenoot de metingen weer aan het opstarten. Huurgenoot wil graag dat alle huurders gezond en veilig drinkwater hebben en hoopt dat eind van het jaar de problemen met loden waterleidingen achter de rug zijn.

©2020-2023 R. Weijers-van Dalen | Webmail