BC Couperus - Buurtdragers in de Couperusbuurt 2021
  • Foto principenotag-s_20190129
    Foto principenota gemeente Amsterdam 2019
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen
  • Foto R. Weijers-van Dalen
    Foto R. Weijers-van Dalen

Er is door Hogeschool van Amsterdam is in overleg met de gebiedsmanager Nieuw-West en het stedelijk team Ontwikkelbuurten een onderzoek geweest. In aanleg zou dit onderzoek gaan over de Buurtdragers (dat zijn plekken en openbare ruimten en voorzieningen die bepalend zijn of bewoners zich er thuis voelen) van de Couperusbuurt. Het resultaat werd meer een opiniestuk over de mogelijke ontwikkeling van de Couperusbuurt. U vindt hierin ook de Gemeentelijke en Woningbouw visie terug. Zoals het als definitief bestempelen van sloopzones en nieuwbouw locaties.

Dit stuk staat ter download als PDF onder het menu Bestanden -> Algemeen -> Buurtdragers in de Couperusbuurt 2021.pdf

©2020-2024 R. Weijers-van Dalen | Webmail