BC Couperus - Coronamaatregelen treffen ook overleg buurtvernieuwing
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

De bewonerscommissie kan niet fysiek bijeenkomen. Zowel onderling als samen met Stadgenoot.

Hierdoor is een overleg zeer moeilijk tot onmogelijk geworden.
Er is daarom besloten dat tijdelijk de overleggen worden opgeschort tussen bewonerscommissie en Stadgenoot.
Stadgenoot gaat om vertraging te minimaliseren wel onderzoek laten uitvoeren over hun plannen.

Er zal een bewonersbrief komen vanuit Stadgenoot om een en ander te uit te leggen.

Update 16-03-2021: Stadgenoot heeft de nieuwbrief uitgegeven. Deze is ter download onder het menu Bestanden -> Stadgenoot -> Nieuwsbrief Stadgenoot maart 2021

©2020-2024 R. Weijers-van Dalen | Webmail