BC Couperus - Concept Sociaal Plan naar bewoners. En nu ?
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam
  • Principenota 2019 gemeente Amsterdam
    Principenota 2019 gemeente Amsterdam

Stadgenoot heeft de bewoners het concept Sociaal Plan gezonden. Hierin staan de rechten en plichten van Stadgenoot en de bewoners bij renovatie en/of sloop van hun huis.

Hoewel Stadgenoot en de bewonerscommissie hier hard over hebben nagedacht is dit een concept. U, als bewoner zal daar waarschijnlijk wel een eigen mening over hebben. En dat is goed!
Tijdens de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over dit concept plan. En wordt uw mening hierover op prijs gesteld.

En wat gaat er daarna gebeuren?

Stichting !Woon gaat aan iedere bewoner vragen wat deze vindt van het concept sociaal plan en doe een woonwensen onderzoek.
Uit de antwoorden van dit onderzoek zal de bewonerscommissie een advies moeten maken en aan Stadgenoot presenteren.

Stadgenoot gaat met dit advies aan de slag en zal dit meenemen in hun planvorming.
Zodra hun plannen bekend worden begint de participatie van de bewoners echt. Zij kunnen hun mening inbrengen, meedenken, meedoen, tegenwerken voor de plannen echt definitief worden.
De mogelijkheden en onmogelijkheden staan deels ook in "Handboek Vernieuwing en Verbetering - Amsterdamse Kaderafspraken 2020". Deze kunt u downloaden in het menu Bestanden -> Algemeen.

Hierna worden de plannen definitief en zal de uitvoering van start gaan.

Hier is het uitlegfilmpje van Stadgenoot.
  
En de opgenomen webinar van 27-10-2021.
©2020-2024 R. Weijers-van Dalen | Webmail