BC Couperus - Gebruik binnentuinen
 • Foto principenotag-s_20190129
  Foto principenota gemeente Amsterdam 2019
 • Foto R. Weijers-van Dalen
  Foto R. Weijers-van Dalen
 • Foto R. Weijers-van Dalen
  Foto R. Weijers-van Dalen

Er is hier en daar een discussie ontstaan over het gebruik van de binnentuinen. Dat zijn de grasveldjes tussen de woonblokken.
Is dit openbaar groen? Mogen er honden komen? Wie is de eigenaar? Mag een hond daar loslopen of zelfs poepen? Moeten speeltoestellen 's avonds opgeruimd worden?

De antwoorden zijn heel simpel.

 • De eigenaar is veelal Stadgenoot
 • Het onderhoud van dit openbaar toegankelijk groen wordt betaald uit de netto-huuropbrengsten van Stadgenoot; de omwonenden betalen hiervoor geen servicekosten
 • Ja, honden mogen er komen
 • Nee, een hond mag daar niet loslopen. Dat geldt in heel Amsterdam. Losloopgebieden worden apart aangewezen en met borden en paaltjes aangegeven
 • Het is geen uitlaatgebied voor honden. In heel Amsterdam geldt een opruimplicht. Dus mocht de hond toch daar een boodschap achterlaten, dan moet dit opgeruimd worden! En dat geldt ook voor kleine hondjes met kleine drolletjes
 • Stadgenoot heeft als regel dat deze veldjes voor gebruik door alle omwonenden is. Dus zowel kinderen, als volwassenen, met of zonder hond. De veldjes dienen dan ook na gebruik leeg en schoon achtergelaten te worden. In ieder geval aan het eind van elke dag

Er was in een hofje een "verboden te poepen voor honden" bordje geplaatst. Dit gaf helaas onbedoelde wrijving tussen bewoners met en zonder hond. Het bordje zou ook (onterecht) uitgelegd kunnen worden als "verboden voor honden".

Inmiddels is op 28 april 23:40 uur het bordje ontvreemd. Dit is geen goede zaak en Stadgenoot hoopt dat de huidige "eigenaar" (v/m) dit bordje in alle stilte weer terug legt op het veldje.

Als iedereen zich aan de bovenstaande afspraken houdt, wordt het leven voor een ieder een stukje aangenamer.

Edit: Op 12 mei 2021 heeft Stadgenoot 2 nieuwe bordjes laten plaatsen.  Deze zijn met beton vastgezet. Diefstal kan dus nu alleen nog met een houtzaag.

 

©2020-2024 R. Weijers-van Dalen | Webmail